Sunday, April 2, 2017

вЧ

Friday, March 31, 2017

Файсбүүк дээрх амьдрал

Боож үхлээ ба bus


Tuesday, November 8, 2016

NovemBer 08

Tuesday, October 4, 2016

06.10.05


Monday, September 5, 2016

Миний мэдэхээргүй амьдрал

Wednesday, July 6, 2016

raiN

Sunday, July 3, 2016

Мөстэй колагаа уугаад хэвтэж байсан дээр биз


Thursday, June 30, 2016

СонгуулЬ ингэж өгөв

Tuesday, June 7, 2016

Уучлал гэдэг